STUDENCKI KLUB KRÓTKOFALOWCÓW

 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA