Politechnika Białostocka, Studencki Klub Krótkofalowców, SP4YPB